Lisbeth Nebelong
   


ffForsiden
vvTrilogien
vvTuren går til
vvForedrag
xxMøde i mol
Når engle
spiller Mozart

Færøblues
Artikler
Sidste nyt
Pressefotos 

Kursus i Når engle spiller Mozart

Formålet med kurset er at give dansklærere i 9.-10.klasse og gymnasiet m.fl. redskaber til at læse og fortolke romanen.
På kurset gennemgås en model til tekstanalyse ligesom forfatteren giver sit bud på, hvordan romanen kan tolkes ud fra Jungs analytiske psykologi samt postkolonialistisk teori.

Forslag til program (4-5 timer):

Velkomst og præsentation af program og deltagere.

”Når engle spiller Mozart” – en fortælling tager form. Idé, komposition, budskab, hovedpersoner m.m. Skitse til tekstanalyse.

Romanen som udviklingshistorie:
Tolkning ud fra C.G. Jungs analytiske psykologi.

Dansk-færøsk kulturmøde
Romanen som postkolonialistisk fænomen?

Programmet veksler mellem oplæg og korte øvelser i grupper.

Romanen foregår på Færøerne i februar 2000, og den beskriver den moderne kvindes livsstil og dilemmaer.
Samtidig er historien om kærligheden mellem rigsombudsmandens datter, Lisa, og den færøske cellist, Kári, en fortælling om et kulturmøde mellem Danmark og Færøerne, og om hvordan identitet og selvopfattelse formes i kulturmødet mellem de to folk.

Litteratur:
Johannes Fibiger m.fl.(red.): Litteraturens tilgange – metodiske angrebsvinkler, Gads Forlag 2001.

V. Blaksteen (red.):Tekster og arketyper - Jung og litteraturlæsning, Dansklærerforeningen 1996
Eigil Nyborg: Drømmenes vej til selvet, Tiderne skifter, 1990.
Hans Biedermann: Gads symbolleksikon, Gads Forlag 1991.

Kirsten Thisted og Morten Gaustad (gæstered.): Postkolonialisme, Spring – Tidsskrift for moderne dansk litteratur nr. 22, 2004.
Steen Skou Petersen: Splittelse og forelskelse – litteratur om og fra de danske kolonier, www.litteratursiden.dk.

Kurset har været holdt den 25. november 2004 for 32 dansklærere i Tórshavn, arrangeret af
Landsmiddelcentralen for undervisningsmidler. Hør evt. nærmere hos lederen, Petur Simonsen via e-mail petur@lms.fo eller hos Lisbeth Nebelong selv.

Lisbeth har udarbejdet tyve siders spændende undervisningsmateriale til brug for arbejde med romanen i danskundervisningen. Interesseret? Så mail til lisbeth@nebelong.dk

 

 

 

   
 
   
.