Lisbeth Nebelong
   


ffForsiden
vvTrilogien
vvTuren går til
vvForedrag
xxMøde i mol
Når engle
spiller Mozart

Færøblues
Artikler
Sidste nyt
Pressefotos 

Nyt kursus i Når engle spiller Mozart

Har du som underviser eller læsekreds-leder lyst til at fordybe dig i denne roman?
Når engle spiller Mozart udspiller sig på Færøerne i 2000 og er mere aktuel end nogensinde. En 'steady seller' der, foruden det dansk-færøske forhold, skildrer en moderne kvindes valg.
Romanen er nu udkommet i 5. udgave og som én af få danske romaner også udgivet på færøsk.
I sept. 2021 holdt Lisbeth kursus for dansk- og færøsklærere på gymnasiet Glasir i Tórshavn og udbyder det nu også til danske interesserede.

Kurset introducerer 3 læsninger af romanen: 1) Elementær tekstanalyse, 2) Tolkning ud fra C.G. Jungs analytiske psykologi og 3) Postkolonial analyse.
Læst "jungiansk" bliver Når engle spiller Mozart et nutidigt eventyr om en kvindes individuationsproces.
Læst postkolonialt er kærlighedshistorien om den danske rigsombudsmandsdatter og færøske cellist en aktuel fortælling om det dansk-færøske kulturmøde. Om hvordan identitet og selvopfattelse formes i kulturmødet mellem to folk, og om hvordan et hidtidigt asymmetrisk forhold kan ændres til et mere ligeværdigt, hvor begges "stemmer" kommer til orde.

Interesseret i kurset (ca. 5 timer)? I et foredrag om emnet? Eller "bare" i at læse romanen ud fra kursusmaterialet (22 A4-sider inkl. spørgsmål og svar til de tre læsninger).
Lisbeth tilrettelægger gerne et intro-forløb for undervisere, bibliotekarer m.fl., der
vil arbejde med bogen ud fra materialet - og kan også maile materialet efter aftale.
Kontakt via mobil 5025 7470 eller lisbeth@nebelong.dk

Litteratur til de 3 læsninger:
1) Johannes Fibiger m.fl.(red.): Litteraturens tilgange, Academica, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

2) V. Blaksteen (red.):Tekster og arketyper - Jung og litteraturlæsning, Dansklærerforeningen 1996.
Preben Grønkjær: C.G. Jungs analytiske psykologi - En introduktion, Gyldendal 1998.
Eigil Nyborg: Drømmenes vej til selvet, Tiderne skifter, 2. oplag, 1990.
Birgitte Baadegaard: Manifest for kvinder, Aronsen, 2020.
Finn Stefánsson: Symbolleksikon, Gyldendal, 2009.

3) Hans Hauge (red): Postkolonialisme, Aarhus Universitetsforlag, 2007.
Kirsten Thisted og Morten Gausted (gæstered.): Postkolonialisme, Spring – Tidsskrift for moderne dansk litteratur nr. 22, 2004.
Kirsten Thisted og Ann-Sofie N. Gremaud (red): Denmark and The New North Atlantic  - Narratives and Memories in a Former Empire I-II, Aarhus University Press, 2020.
Peter Mitchell: Imperial nostalgia, Manchester University Press, 2021.
Økonomi & Politik 2/2021: Temanummer om Arktiske relationer, Djøf Forlag (kan frit downloades).

 

 

..

 

 

 

   
 
   
.